Met een bedrijfsovername of fusie zijn grote investeringen en belangen gemoeid. Toch blijkt in de praktijk steeds weer dat het gewenste resultaat niet en/of moeizaam bereikt wordt. Sterker nog, zaken die voor de fusie of overname goed liepen, lopen ineens niet meer goed. Hoe komt dit toch?

Naast tastbare zaken als structuren, systemen en werkwijzen, spelen ook cultuur, beleving, verwachtingen en dynamieken een essentiƫle rol. Dit is een kritische succesfactor voor het slagen van een bedrijfsovername. Het effectief integreren van organisaties vraagt tijd en deskundigheid.

Als integratiemanager kan ik uw organisatie begeleiden in het integratieproces, zodat dit doelgericht en effectief verloopt. Zowel als procesmanager als inhoudelijk op het gebied van HRM.

  • Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden
    (Ondernemingsraad, AVW, arbeidsovereenkomsten, functie-indeling)
  • Integratie management
    (Procesbegeleiding, cultuurintegratie, systemen, werkwijzen, management, HRM)
  • Samenvoegen, ontwikkelen en implementeren nieuw gezamenlijk HR-Beleid