Uw mensen vormen het belangrijkste kapitaal van uw onderneming.

Succesvol en duurzaam ondernemen vraagt om een heldere en eigentijdse visie op het verbinden van zakelijke belangen en menselijke kwaliteiten en drijfveren.

Om een gezonde organisatie en duurzaam resultaat te realiseren is het van vitaal belang om een goed personeelsbeleid te voeren. Met praktische oplossingen voor korte-termijn vraagstukken èn oog voor de toekomst.  Zodat de continuïteit van uw organisatie gewaarborgd wordt en u gericht sturing geeft aan de realisatie van uw ondernemingsdoelstellingen.

HRM advies & ondersteuning zijn mogelijk op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Mijn werkwijze is altijd maatwerk, op de kern gericht, praktisch en vooruitkijkend.

Als structureel HR-Manager of HR-business partner, interim, of als consultant voor een afgebakende vraag.

Strategisch personeelsbeleid

 • missie, visie, strategie, kernwaarden onderneming
 • vertalen naar focus in personeelsbeleid
 • HRM inbedden in ondernemingsbeleid
 • leiderschap

Ontwikkelen en implementeren personeelsbeleid

Ontwikkelen van beleid en praktisch te gebruiken tools voor management, op maat voor uw organisatie. Zoals:

 • hoe sturen op ontwikkeling en performance
 • strategische personeelsplanning
 • beoordelingssystematiek & POP
 • beloningsbeleid
 • arbeidsmarktbeleid, opleidingsbeleid

Oplossen en regelen personeelsvraagstukken.

 • Arbeidsrechtelijke zaken, ontslag, arbeidsovereenkomsten
 • Functioneren individuele medewerkers
 • Teamontwikkeling & coaching
 • Werving en selectie sleutelfunctionarissen
 • Gespreksvoering en procesbegeleiding