Bij ontwikkeling van leiderschap, talentvolle medewerkers of specifieke thema’s in functioneren kan individuele coaching nuttig zijn.

Mijn aanpak is doelgericht; in circa 5 gesprekken werken we gericht aan het vergroten van zelfkennis en vergroten van inzicht in ontwikkelpunten om zo een basis te bieden aan het vergroten van vaardigheden.

Enneagram

Hierbij maak ik gebruik van het enneagram, een beproefd en eeuwenoud systeem dat 9 verschillende persoonlijkheidstypen beschrijft. Vanuit het perspectief om handvatten te geven voor ontwikkeling en persoonlijke groei.

Waar veel persoonlijkheidsmodellen naar de “buitenkant” van de mens kijken (zichtbare houding en gedrag), kijkt het enneagram met name naar de binnenkant. Het biedt een uitstekend middel om kenmerkende patronen van denken, voelen en handelen in beeld te brengen, die de motor van je handelen vormen.
Naast instrument voor zelfinzicht kan het ook zeer nuttig zijn om het anderen beter te leren begrijpen.

Elk (persoonlijkheids)model is een hulpmiddel om meer inzicht te krijgen in persoonlijkheid, van jezelf en/of van een ander en is zeker niet bedoeld om mensen “in hokjes te plaatsen”.

Verder zijn we als mens al snel geneigd te oordelen over persoonlijkheid. In termen van goed of fout, positief of juist niet. Het is altijd goed om bewust voor ogen te blijven houden dat persoonlijkheid niet goed of fout is.