Mijn ervaring in het vakkundig en doelgericht oplossen van zaken die in de dagelijkse praktijk rondom personeel kunnen spelen, zet ik graag voor u in. Bijvoorbeeld bij de volgende onderwerpen:

 • arbeidsrechtelijke zaken, ontslag
 • opstellen arbeidsovereenkomsten
 • vraagstukken met betrekking tot functioneren individuele medewerkers of teams
 • gespreksvoering & procesbegeleiding
 • werving en selectie sleutelfunctionarissen, instroom, arbeidsmarkt.

Altijd de juiste kennis voorhanden

Vraagstukken en wetgeving rondom personeel & organisatie zijn uiteenlopend en specialistisch van aard.

Om te zorgen dat u altijd gemakkelijk de juiste kennis en ervaring ter beschikking heeft, werk ik nauw samen met enkele ervaren specialisten op de volgende gebieden:

 • Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid
  Casemanager, arbeidsdeskundige, bedrijfsarts en reïntegratiebedrijf.
 • Salarisverwerking
 • Pensioenen
 • Juridisch
 • Bedrijfseconomisch

“Alles wat je aandacht geeft groeit”