Het aansturen van een organisatie of team vraagt leiderschap. Het vraagt om het vermogen om een heldere toekomstvisie te vertalen naar uw interne organisatie. Welke bijdrage en effectief gedrag worden van medewerkers verwacht? Wat betekent dit concreet voor een team en individuele medewerkers?

En wat vraagt dit van u, in uw rol als directeur, manager, teamleider, leidinggevende?
Wat is uw natuurlijke manier van leiderschap en hoe effectief is deze? Welk leiderschap is er nodig om uw doelen te realiseren?

Hierbij kan ik toegevoegde waarde bieden als klankbord, als inhoudelijk adviseur en als managementcoach.

“Laatst zag ik een zwerm bijen
en een ding viel mij op.
Zij vliegen vaak in rijen,
de koningin voorop.”

Jan Cammeraat - Dichtjes bijelkaar (1978 – 1988)