Als ondernemer of directielid kijkt u vooruit. U heeft een visie waar u naartoe wilt met uw organisatie.
Deze visie en doelstellingen vormen de basis voor de bijdrage die van uw personeel gevraagd wordt in het realiseren van uw ambities.

Graag ondersteun en adviseer ik u in het ontwikkelen van een modern personeelsbeleid, dat de missie, visie en strategie van uw organisatie ondersteunt, zoals:

  • vaststellen speerpunten P&O-beleid
  • welke concrete bijdrage wordt gevraagd van medewerkers
  • welke competenties zijn nodig en aanwezig? Hoe deze te managen
  • welk type leiderschap is nodig
  • behouden en ontwikkelen van gekwalificeerde en talentvolle medewerkers
  • hoe sturen op functioneren en ontwikkeling van medewerkers
  • beoordelingssystematiek, POP, functioneringsgesprekken, beloningsbeleid
  • quick scan.