Mijn dienstverlening is gericht op een integrale aanpak om ontwikkeling en verandering te realiseren, met oog voor het WAT en het HOE.

  • Inhoudelijk door in beeld te brengen wat er nodig is, resulterend in een heldere doelstellingen.
    En waar nodig door een inhoudelijke vertaalslag te maken naar het door u gevoerde HR-beleid.
  • Procesmatig door te adviseren en ondersteunen in het in praktijk brengen hiervan.

Afhankelijk van de behoefte kan ik optreden als sparringpartner, als inhoudelijk adviseur en als transitiemanager. Denk hierbij aan de volgende thema’s:

  • Missie – visie – kernwaarden [HRM 1]
  • Quick scan [3 – 4]
  • Organisatieverandering & transitiemanagement [4]
  • HR-beleid ontwikkelen dat missie, visie en kernwaarden ondersteunt [1 HRM]
  • HR-beleid implementeren [1 – HRM]
  • Leiderschapsontwikkeling