Verandering realiseren blijkt in de praktijk lastig. HOE pak je dit goed aan als management?
Met de juiste aanpak kan de snelste weg genomen worden naar het realiseren van de gewenste organisatieverandering. En is het duidelijk welke sturing dit vraagt van het management.

Meer weten over mijn dienstverlening in het begeleiden veranderingsprocessen? Lees dan verder onder transitiemanagement [4].

Het effectief sturen van veranderingsprocessen vraagt van de leiding in de eerste plaats om kristalhelder te zijn over de gewenste situatie en het gewenste bijbehorende gedrag.
Op organisatieniveau betekent dit een heldere visie, strategie en kernwaarden. Concreet door te vertalen naar afdelingen en individuele medewerkers.

“Logica brengt je van A naar B.
Verbeelding brengt je werkelijk overal.”

Einstein