Weten waar de organisatie nu staat kan belangrijke informatie geven in het bepalen van de ambities en doelstellingen. Een quick scan kan doelgericht en binnen een korte periode voor u worden uitgevoerd, waarna er een heldere rapportage gegeven wordt ten aanzien van de thema’s die voor uw organisatie belangrijk zijn.

Een quick scan voer ik uitsluitend uit als maatwerk, waarin die thema’s worden opgenomen die voor uw organisatie van belang zijn. Hierop wordt vervolgens de juiste onderzoeksmethode gebaseerd, intern door middel van interviews en/of vragenlijsten, eventueel aangevuld met extern onderzoek bij klanten en overige stakeholders.

Onderwerpen

Mogelijke onderwerpen zijn:

  • Medewerkers belevingsonderzoek (MTO)
  • Stand van zaken organisatie (sterkte/zwakte en kansen/bedreigingen)
  • Opsporen en inventariseren ideeën ter verbetering
  • Klant beleving (klanttevredenheid, wensen, behoefte).