Visie op bedrijfsvoering

Gezonde organisaties worden geleid vanuit hoofd èn hart.

De leiding vervult een verbindende en richtinggevende rol.
Zij biedt een visie en perspectief die uitnodigend zijn voor mensen om zich aan te verbinden.

Gezonde organisaties zijn gericht op lange termijn en continuïteit, boven de korte termijn.
Zij weten duurzaam een gezond financieel resultaat te bereiken en bieden mensen de mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen en te verwezenlijken. Hierdoor zijn zij in staat om goede medewerkers aan te trekken en aan zich te binden.

Kortom, in een gezonde organisatie is men trots op het geheel en willen mensen zich graag inzetten voor het realiseren van de doelen van de organisatie.

Huidige fase

De samenleving en economie bevinden zich in de overgang naar een nieuwe fase. Een transitieperiode waar oude wetmatigheden en opvattingen deels niet meer werken, met allerlei frictie als gevolg. We zijn op zoek naar nieuwe invulling. Een proces waarin lastige problemen overwonnen moeten worden, maar ook een proces dat grote kansen biedt.

Dit zal onder andere leiden tot een meer duurzame economie, met een bredere visie over bedrijfsvoering en een andere kijk op het organiseren van arbeid.

Strategische uitdaging

Meer dan ooit geldt dat stilstand achteruitgang is.
De hoogste leiding van een organisatie heeft als belangrijkste verantwoordelijkheid om richting te geven aan de organisatie en om te verbinden. Dit vraagt om vooruit te kijken, een duurzame visie op de gewenste toekomst van de organisatie te ontwikkelen en deze “levend” te maken en houden binnen de organisatie.

HRM

HR staat misschien wel voor de grootste uitdaging ooit. Naar mijn overtuiging zal HR een essentiële en actieve bijdrage aan organisatieontwikkeling en transitiemanagement dienen te bieden.
Een grote verantwoordelijkheid en een prachtige kans.

HR dus als business partner in het:

  • ontwikkelen van een visie en gewenste identiteit van de onderneming;
  • vertalen wat het concreet van de organisatie en mensen vraagt om de visie en identiteit te realiseren;
  • begeleiden en in beweging brengen/houden van transitieprocessen.